Başrolde olacağınız bir eğitim, seminer, atölye fikri size nasıl geliyor?

 

Peki etkileşimi ve paylaşımı bol, keyifli eğlenceli, doldu dolu bir deneyim yaşamak?

Doğaçlama; önceden düşünmeden ve planlamadan harekete geçerek içinde bulunduğun anda yaptığın ve olduğun şeylerin tamamıdır. Kostüm, dekor, metin olmadan gerçekleştirilir ve tekrarı yoktur. Katılımcıların etkisi ile şekillendiği için sürprizlere açıktır, yaratıcı anlar barındırır ve en önemlisi eğlencelidir.

 

Bu çalışmalarda katılımcıların problem çözme, aktif dinleme, topluluk önünde rahat davranma, işbirliğine istekli olma, takımın parçası olma, yenilikçi ve yaratıcı olma, vücut dilini ve ses tonunu farklı kullanma, daha az yargılayıcı olup yargılanmaktan korkmama, kaliteli iletişim kurma, hata yapmaktan korkmama, daha iyi seçimler yapma gibi konularda gelişme gösterdiği gözlemlenmektedir.

İhtiyaca ve hedefe yönelik olarak şekillendirilebilen bir yapıya sahip olduğu için doğaçlamanın çok güçlü bir aktarım yöntemi olduğunu söyleyebiliriz. Katılımcının rutin işlerinde, takım içi rollerinde, yöneticileri ve müşterileri ile birebir iletişiminde ihtiyaç duyduğu temel davranış problemlerine olumlu yönde etki edecek çalışmalarla kendini daha iyi tanıması, gücünün yaratıcılığının farkına varması ve takım olma hissini benimsemesi için gereken sosyal ortamın oluşmasını sağlıyoruz.

Bu deneyimi ihtiyaçlar ve talepler doğrultusunda şirket genelinde, departman veya bölüm özelinde, hatta yönetim ekiplerinde proje özelinde farklı şekilde konumlandırıyoruz.

Samimi ve güçlü bağlar kurulması, neşeli çalışma ortamı, kişiler arası çatışmalarda azalma, alınan diğer eğitim ve atölyelerin verimine olumlu katkı ile katılımcıları saran pozitif enerji ve birlikte hareket etme duygusu en önemli vaatlerimizdir. 

Kendini Keşfet !

Stresini At !

Pozitif Davran !

Sosyalleş !